I Bergen tingrett ble mannen, som da var 19 år gammel, dømt til forvaring i syv år med en minstetid på fem år. Han anket til lagmannsretten, og videre til Høyesterett.

I dommen fra i fjor betegnes mannen, som opprinnelig kommer fra Somalia, som farlig for kvinner.

Mannen ble pågrepet av politiet allerede da han var 14 år gammel, bare noen måneder etter at han kom til Norge. Han var da mistenkt for voldtektsforsøk og seksuelt krenkende atferd mot i alt elleve kvinner, men disse sakene ble henlagt fordi mannen var under den kriminelle lavalderen.

Mannen ble i 2011 dømt for legemsbeskadigelse da han gikk til angrep på en kamerat under fotballtrening.

I voldtektsdommen fra lagmannsretten skriver dommeren at den domfeltes handlinger viser mangel på evne til å ta hensyn til andre, og at mannen blant annet har tilpasningsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Høyesterett har vurdert om mannen burde dømmes til forvaring eller fengsel. På grunn av hans lave alder og fordi han ikke tidligere er straffedømt, kom retten frem til en fengselsstraff.