Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag for Norges Offisersforbund, melder NRK.

Kun én av ti spurte mener Norge er rustet til å håndtere alvorlige hendelser etter terrorangrepet 22. juli.

Torbjørn Bongo, nestleder i Norsk Offisersforbund mener det mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen er at 39 prosent tror det vil komme et nytt terrorangrep i løpet av de neste ti årene.

— Det forteller oss at folk opplever terror som en reell trussel som må tas på alvor. Beredskapen kommer ikke av selv, og det må være en kontinuerlig jobb, sier han.

Direktør Kjell Arne Knutsen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er ikke overrasket over tallene.

— Det er naturlig at folk har oppmerksomhet rundt risikoen for terror. Vi har 22. juli friskt i minne og vi blir også advart fra PST og andre om at trusselbildet er til stede, sier han.

Han mener Norge er godt rustet, men understreker at dette er et løpende arbeid der flere ting gjenstår.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er heller ikke overrasket og sier glad for at folk er bevisst på trusselbildet i dagens Norge.

— Vi tar disse tallene på dypeste alvor. Denne undersøkelsen viser at folk ikke føler seg trygge, sier han.