Den som trodde årets første debatt etter stortingsvalget skulle bli et friskt oppgjør, ble skuffet. Til det var det altfor mange som måtte føle seg frem i sine nye roller. Gamle statsråder som var blitt vanlige representanter, og vanlige representanter som var brått blitt nye statsråder. De hilste og gratulerte hverandre.

Ja, så dypt satt tradisjonen at Høyres nye parlamentariske leder Trond Helleland kalte Jens Stoltenberg for statsministeren. Og det rett foran benken der Erna Solberg nå troner, skulder mot skulder med finansminister Siv Jensen.

Mens avgåtte fornyings— og kirkeminister Rigmor Aasrud fortalte på vei inn i salen at dette var første gang på 22 år at hun ikke hadde en forværelsesdame som kunne hjelpe henne på vei ut av kontoret. Før hun ble statsråd var hun ordfører på Hadeland i mange år.

- Løftebrudd

Trontalen i Stortinget kalles opposisjonens debatt. I dag var det alles debatt for å markere seg selv om sine egne standpunkter. Høyre og Frp argumenterte med hvorfor de vil regjere, mens Venstre og KrF fortalte hvorfor de vil stå utenfor. Den tidligere rødgrønne alliansen opptrådte i dag som tre uavhengige partier, som alle ønsker å bidra i konstruktiv opposisjon.

Likevel benyttet Ap-leder Jens Stoltenberg anledningen til å gå i strupen på Høyre og Fremskrittspartiet og så tvil om regjeringen vil innfri valgløftene sine.

— Felles løfter de borgerlige ga i valgkampen, er ikke å finne igjen i plattformen til regjeringen, sa Stoltenberg og viste til skattelettelser, veisatsing uten bompenger samt løfter om minst 12 milliarder kroner mer til landets sykehus.

- Sprer usikkerhet

Ap-lederen mener regjeringen sprer usikkerhet innen helsesektoren med løftet om å kvitte seg med de regionale helseforetakene.

— Det lover de fortsatt, men etter to dager sier den nye helseministeren at det er usikkert om de greier å gjøre det i løpet av fire år. Dette betyr at helseforetakene er på oppsigelse i fire år. Det skaper uklare ansvarsforhold, usikkerhet og redusert gjennomføringskraft i den store sykehussektoren, sa han.

Aps parlamentariske nestleder Helga Pedersen fulgte opp der sjefen slapp og tok for seg det ferske regjeringspartiet Frp.

— Jeg er glad for at Fremskrittspartiet har satt kjepphestene på stallen, sa hun og viste til at partiet hegner om handlingsregelen og stiller seg bak klimaforliket, pensjonsforliket, fedrekvoten og nynorskfaget samt lar fylkeskommunen og Sametinget bestå.

- Lurt

Også Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete fremmet anklager om løftebrudd i stortingssalen. Hun mener regjeringsplattformen og tiltredelseserklæringen er lite konkret og viste spesielt til valgløftet om å kutte egenkapitalkravet ved boligkjøp.

— Vi fikk sterk kritikk for at egenkapitalkravet ble økt. Nå hører vi ingenting mer om at man skal endre det. Det er ikke rart at enkelte føler seg litt lurt, sa Navarsete. I valgkampen lovte Fremskrittspartiet å fjerne kravet helt, mens Høyre og samarbeidspartiene tok til orde for å senke det til 10 prosent.

Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, forsvarte seg mot anklagene ved å vise til at partiet ikke fikk mer enn 16,3 prosent i stortingsvalget og slo fast at et regjeringssamarbeid innebærer kompromisser.

Nesvik og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ga et riss av hva som er å vente av regjeringen i tiden som kommer. Det blir skattelettelser, kommunereform, bedre infrastruktur og økt konkurransekraft gjennom satsing på forskning og utdanning, loves det.

Krav fra sentrum

Flere av talerne i stortingsdebatten påpekte at nasjonalforsamlingen får økt innflytelse ved at landet har fått en mindretallsregjering. KrF-leder Knut Arild Hareide poengterte at den største innflytelsen tilligger ham selv og Venstre.

— Vi har oppnådd mer på to-tre uker enn de siste åtte årene med en rødgrønn regjering, sa han og understreket at regjeringen må regne med tydelige krav fra KrF når det gjelder bistand, klima og landbruk. Hareide er skeptisk til at Norge for første gang på 30 år ikke hare en egen bistandsminister.

— Bistandsbudsjettet blir en viktig prøvestein på om dette er et uttrykk for svekket internasjonal solidaritet, sa KrF-lederen.

Venstre-leder Trine Skei Grande har også klare krav til den nye regjeringen, ikke minst når det gjelder klima.

— Vi skal være en god støttekontakt for miljøvernministeren. Klima og kunnskap kommer fortsatt til å være hovedmantra for Venstre i kommende stortingsperiode, sa hun.

Debatten avsluttes ikke før klokken 22 tirsdag kveld, og fortsetter onsdag morgen. Da skal statsminister Erna Solberg ha første innlegg.