Selskapet skriver i en melding at de har tildelt tre nye kontrakter for oppgaver innen IT, eiendomsdrift og økonomi/finans til eksterne leverandører.

— Etter grundig evaluering har vi konkludert med at det er et solid forretningsmessig rasjonale for outsourcing innen disse tjenesteområdene. Samarbeidet med de tre valgte leverandørene vil gjøre oss i stand til å styrke vår konkurranseevne ved å redusere kostnadene og øke fleksibiliteten, samtidig som vi opprettholder riktig servicenivå, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans i Statoil i pressemeldingen.

Leverandørene som er valgt er Capgemini for IT, Coor Service Management for eiendomsdrift (Facility Management) og Accenture for økonomi/finans. Leverandører vil starte sine leveranser i løpet av våren.

Statoil sendte ut anbudsinnbydelse for tjenester innen IT, eiendomsdrift og økonomi/finans i 2013.

Antallet årsverk i Statoil i Norge som vil bli berørt er 209. 80 prosent av de ansatte som berøres av endringen vil bli tilbudt ansettelse hos leverandørene, sier pressetalsmann i Statoil Fredrik Norman til Aftenbladet.

Han legger til at disse leverandørene holder til i Norge. Også 30 Statoil-stillinger i utlandet blir berørt.

Mer enn 60 prosent av tjenestene som tilbys av Statoils interne tjenesteleverandør leveres allerede i dag av eksterne leverandører, ifølge Reitan.

— Statoil har lang erfaring med outsourcing. En rekke tjenester leveres allerede til selskapet av eksterne leverandører. Vi vil trekke på denne erfaringen for å ivareta våre ansatte på best mulig måte, sier Reitan.