— Det er viktig at det internasjonale samfunn står samlet i sin reaksjon mot Russlands handlinger. Norge mener at Russland har et særlig ansvar for å redusere spenningsnivået som har oppstått, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

Bakgrunnen for utvidelsen er russiske myndigheters vedvarende folkerettsstridige handlinger overfor Ukraina, skriver UD.

I likhet med EUs vedtak 12. mai, blir ytterligere 13 personer og to foretak nå ført opp på listen over personer og selskaper som rammes av sanksjonene. Listen vil etter endringen bestå av totalt 61 personer, samt foretakene Chernomorneftegaz og Feodosia.

Sanksjonene innebærer reiserestriksjoner og at eventuelle bankkontoer fryses.

EU har lagt opp til trinnvis opptrapping av sanksjoner mot Russland som følge av annekteringen av ukrainske Krim. Tiltakene har foreløpig kun vært rettet mot enkeltpersoner og selskaper, mens det ikke har vært aktuelt med bredere sanksjoner mot handel og økonomi.