Seks og et halvt års fengsel for NOKAS-raner

Jusuf Hani (31) er i Gulating lagmannsrett dømt til seks og et halvt års fengsel for sin deltakelse i NOKAS-ranet.