Mens Listhaug kommer fra jobb som PR-rådgiver i First House til stillingen som landbruksminister, var Brodtkorb inntil nylig administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået JKL Oslo AS. Begge selskapene opererer med hemmelige kundelister.

Solberg sier til Dagbladet at regjeringsråden allerede har fått informasjon om hvem som har vært kunder av Listhaug, mens departementsråden har fått tilsvarende informasjon om Brodtkorb som nå er statssekretær ved Statsministerens kontor.

Løpende vurdering

Solberg sier det blir løpende vurdert om det er saker i regjeringen eller over en statsråds bord som gjør at de ikke bør behandle disse, og i så fall varsle om det.Statsministeren sier det er mange i Norge som har hemmelige kunder, og mener det lages for mye hemmelighetskremmeri rundt kommunikasjonsbransjen.

— Jeg tror det er mange som betaler altfor mye for kommunikasjonsråd i det norske samfunnet. De kunne begynt å spørre stortingsrepresentantene litt mer, så hadde de tjent penger på å gå direkte til kilden, sier Solberg.

- Burde gått lenger

Også statssekretær Jan Gunnar Pedersen i Finansdepartementet (H) har en kundeliste som departementets øverste administrative leder skal gå gjennom.

Men alle burde gått lenger, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.

— Jeg synes Sylvi Listhaug og andre bør gå til sine gamle sjefer og ta en prat der de spør om de kan få offentliggjøre sine kunder, sier Skei Grande til VG.

Hun mener det kan bli et problem dersom de i sak etter sak blir inhabile, men uten at folk får vite hvorfor.