På fire år har totalt 237 barn forsvunnet fra norske asylmottak. De har reist alene til Norge for å søke asyl og blir plassert på mottakene mens de venter på å bli intervjuet av Utlendingsdirektoratet (UDI) og på alderstesting. Men de forsvinner før de kommer så langt, skriver Dagbladet.

— Hvis et norsk barn forsvinner er alle apparater på plass og store leteaksjoner blir arrangert. Slik er det ikke når asylbarn blir borte, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Organisasjonen frykter at mange av dem som blir savnet er ofre for menneskehandel. Bare i 2011 registrerte Redd Barnas koordineringsenhet for ofre for menneskehandel (KOM) 274 mulige ofre, 65 av dem var barn.

Problemet med de savnede asylbarna er at det ikke er noen som har hovedansvaret for å følge opp mindreårige asylsøkere som forsvinner. Det er opp til politiet å etterforske slike saker, siden UDI kun har ansvaret for dem over 15 år, skriver avisen.