Sentrumspartiene går kraftig tilbake

Alle de tre sentrumspartiene går tilbake og vipper nå rundt sperregrensen.