Engebretsen og Oslo tingrett ønsker å sikre at de tre meddommerne slipper unødig press fra mediene før og under rettssaken, skriver Dagsavisen.

— Når det gjelder eventuelle tiltak for å skjerme meddommerne fra presse og andre interesserte, vil det måtte vurderes mer inngående i forbindelse med den videre prosessen. Oslo tingrett er innforstått med at det kan være nødvendig med særlige tiltak og eventuelt oppfølging av meddommerne i denne saken. Belastningen på disse personene vil være betydelig i en så alvorlig og mediefokusert sak, opplyser Engebretsen i en e-post til avisen.

De tre meddommerne vil bli plukket helt tilfeldig ut fra en liste på rundt 7.000 personer som Oslo bystyre tidligere har valgt til meddommere i straffesaker i Oslo. Dommerne er i alderen 21 til 70 år.

Advokat Harald Stabell mener det vil være umulig å skjerme meddommerne helt under rettssaken, men foreslår kraftig lut for de mediene som måtte begå overtramp.

— Mest effektivt tror jeg det vil være hvis retten uttrykkelig presiserer at medier som bryter et forbud mot å kontakte meddommere, blir utestengt og utvist fra rettssaken. Dermed vil journalister som begår et slikt overtramp, vite at de kan komme til å ødelegge for sin redaksjon og sine seere og lesere, sier Stabell. (©NTB)