• UVISS FREMTID: Sauene hos Erling Kjosås på Stend har vokst opp på den økologiske måten med mer benplass og sunnere diett. Hvorvidt denne kunnskapen når frem til forbrukerne, er helt uvisst. Kun ett av fire økologiske lam selges som økologisk i butikkene. Staten vil likevel bruke ekstra penger på å sikre produksjon av økologisk mat. FOTO: Ørjan Deisz

Sunne sauer er dårlig butikk

Selv om staten bruker nesten 200 millioner kroner i året på å fremme økologiske landbruksvarer, selges tre av fire økologiske sauer som «vanlig» sau.