- Derfor orker ikke veteraner mer

Statens Pensjonskasse krever ny spesialistundersøkelse av den alvorlig psykisk skadede krigsveteranen.