Seks kraftselskaper ble nylig advart av Luftfartstilsynet om saken, skriver Teknisk Ukeblad.

I et brev fra tilsynet heter det at «Luftfartstilsynet kan ikke akseptere at presumptivt lange og høye luftspenn står umerket i lange perioder». Kraftspennene det dreier seg om, er utstyrt med et system som kalles Ocas. Dette har som funksjon å måle flyenes og helikoptrenes posisjon og hastighet, og sende signaler til lys som er påmontert kraftspennene om når de må skru seg på. Systemet er innført for å unngå kontinuerlig belysning av luftspennene om natten.

Det finnes 39 Ocas-systemer i Norge. Seks av dem har i lengre perioder vært ute av drift, ifølge Luftfartstilsynet.

Siden slutten av 2011 har selskapet Highlight Safety vært ansvarlig for Ocas-systemet. Styreleder Eskill Johan Ahlgren opplyser at systemet for enkelte luftspenn har vært ute av drift i flere måneder.

Problemet henger sammen med at Ocas-systemets tidligere produsent i Norge, Flextronics, er lagt ned, og at Highlight Safety derfor ikke har hatt tilgang til deler for å reparere feil. Men Highlight Security har nå inngått avtale om å kjøpe deler fra en av sine større kunder og er i ferd med å reparere anleggene, opplyser Ahlgren.