Lund-kommisjonens leder sier til NRK at han har vanskelig for å se at organisasjoner som Blitz og Internasjonale sosialister ligger innenfor det Politiets sikkerhetstjeneste skal passe på.

— Det er alvorlig hvis man ikke har hatt gode grunner til å anta at det skjuler seg elementer i disse organisasjonene som har en helt annen agenda enn det de er kjent for, sier den tidligere høyesterettsdommeren.

Skal avverge terrorisme

32-åringen Christian Høibø sto fram som PST-informant i NRK Brennpunkt tirsdag.

Lund påpeker at PSTs mandat er å avverge eller forebygge anslag mot rikets sikkerhet, politisk motivert vold og terrorisme.

— Å havne i slåsskamp med politiet under en demonstrasjon, eller det at unge, utagerende personer kaster stein, faller ikke innunder dette, mener Ketil Lund.

Avdekket ulovlig overvåkning

Lund-kommisjonen gransket påstander om ulovlig overvåking av nordmenn etter andre verdenskrig. De avdekket at en rekke politiske grupperinger på venstresiden var utsatt for ulovlig overvåking.

Tirsdag uttalte også SV-stortingsrepresentant Hallgeir Langeland at han vil at Stortingets EOS-utvalg, som skal føre kontroll med etterretningstjenestene, skal vurdere opplysningene som har kommet fram i saken.