Beskjeden fra lærerorganisasjonene var klar mandag: Før KS fjerner kravet om økt tilstedeværelse på skolen, så er det ikke noe mer å snakke om.

Etter at KS' hovedstyre holdt krisemøte om lærerstreiken tirsdag, kunne KS-leder Gunn Marit Helgesen fortelle journalistene, som hele dagen har ventet i gangene på Kommunenes Hus, at arbeidsgiverorganisasjonen vil ta et nytt initiativ overfor lærerne.

— Vi rekker nå ut en hånd til lærerorganisasjonene for å si at vi er villige til å diskutere nye forslag som vi håper kan bidra til en løsning, uttalte Helgesen.

Møtet skal finne sted uten riksmekleren til stede så fort som råd er, ifølge Helgesen. Trolig vil det skje allerede onsdag.

Endrer ikke mandat

Ifølge Aftenposten var de fire lærerforbundene i konflikten tirsdag ettermiddag i møte for å samordne strategien.

Om forslaget fra KS faktisk innebærer at de imøtekommer kravet om å fjerne punktet om mer tilstedeværelse, ville Helgesen imidlertid ikke svare klart på.

— Vi skal diskutere det og forhandle om det. Vi vil se på hva som bringer oss til en bedre skole, og stikkordene der er tilstedeværelse, samarbeid mellom lærere og økt mulighet for ledelse ved skolene, var alt hun ville svare på de mange konkrete spørsmålene som kom om KS ville gå bort fra kravet.

KS' mandat til forhandlerne har vært at de ønsker mer bundet arbeidstid for lærerne. Helgesen sier hovedstyret ikke har sett behov for å endre mandatet, som de mener er åpent nok til å finne løsninger.

TV 2: Timekravet frafalles

Etter det TV 2 erfarer, har KS valgt å frafalle kravet om å øke antall timer lærerne må være på skolen. I stedet ønsker KS å forhandle med lærerorganisasjonene om hvordan de kan få til økt tilstedeværelse, melder kanalen.

Det kritiske punktet i tariffavtalen som Utdanningsforbundets medlemmer sa nei til, er at lærerne skal kunne pålegges å være til stede på skolen inntil 7,5 timer daglig, istedenfor å kunne jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden, slik de kan i dag. KS avviser imidlertid at dette timetallet har vært et krav fra deres side.

SVs representant i KS' hovedstyre, Ivar Johansen, stemte som den eneste blankt da styret behandlet det nye forslaget tirsdag.

Han bekrefter overfor NTB at forslaget ikke innebærer at man holder seg til dagens arbeidstidsbestemmelser.

— Det er noe helt annet enn det, ja, sier han, uten å ville utdype.

I en kronikk i Dagbladet tirsdag skriver Johansen at KS kan skade norsk skole i mange år dersom organisasjonen forsøker å tvinge gjennom en arbeidstidsreform som er uønsket blant lærerne.

Vil be regjeringen bidra

Helgesen sier KS også vil diskutere med lærerorganisasjonene hvordan de kan be regjeringen og Stortinget bidra for å finne en løsning.

— Det kan for eksempel dreie seg om økte midler til etter- og videreutdanning, mindre rapporteringskrav til lærerne slik at de faktisk får lov til å utøve lærerrollen, og det kan være bidrag til bedre arbeidsforhold for lærerne der hvor det ikke er tilfredsstillende i dag.

Hun bekrefter at en forespørsel om å be regjeringen kjøpe lærerne fri fra administrative oppgaver kan være et element.

Rundt 64.000 elever i alle fylker unntatt Oslo er rammet av lærerstreiken.

Fra og med mandag 11. august ble 5500 lærere i ungdomsskoler og videregående skoler tatt ut i streik. 21. august blir ytterligere 2200 lærere tatt ut.

Landets førsteklassinger skånes fra streiken den første tiden.