Listhaugs eget departement har sammenlignet prisene på importerte produkter, som verken har toll inn til Sverige eller Norge. Prisene på matvarer ved Nordby Supermarked utenfor Strömstad er sammenlignet med prisene til de fire billigste dagligvarekjedene i Norge, skriver VG.

Matpristesten viser at flere av varene er både to og tre ganger så dyre i Norge som i Sverige.

— Dette er totalt uholdbart, og vi krever full gjennomgang med bransjen, sier Listhaug.

Hun sier det høyere lønnsnivået i Norge ikke er nok til å forklare at en vare som importeres til begge landene, som ikke har toll, koster dobbelt så mye i norske butikker. Listhaug mener det ikke finnes noen naturlig forklaring på det store spriket på mange av varene.

— Det er svært interessant å se på ostene, hvor den norske landbrukspolitikken er blitt trukket fram av matbransjen som den store årsaken til at prisene er så høye i Norge. Vår undersøkelse viser at de store prisforskjellene er der selv når osten ikke har toll. Da er det andre årsaker, som importørene, matkjedene og produsentene må svare for. En årsak kan være at de bruker tollargumentene for å skru opp prisen.

Departementet har allerede hatt møte med dagligvarekjedene og skal i nær framtid ha møte med de fem største matprodusentene.

— Da forventer vi å få svar. Vi ønsker å få fullt innsyn i hvem som stikker av med hva i den prisen forbrukerne betaler for en vare i butikken, sier statsråden.