Høyre dropper fedrekvote

Landsmøtet i Høyre har vedtatt å gi foreldrene frihet til selv å fordele fødselspermisjonen seg imellom. De går dermed inn for å fjerne fedrekvoten på 10 uker.