SSBs tidligere beregninger har antydet at en passering mest sannsynlig ville skje i løpet av mars eller april.

Basert på helt ferske folketall anslår SSB at det er 85 prosent sikkert at Norge får 5 millioner innbyggere i mars, og passeringen er beregnet til 19. mars.