Vestlandet og Sørlandet er verst rammet, mens Østlandet foreløpig har sluppet lettere unna.

1,4 prosent av alle som gikk til legen forrige uke, fikk diagnosen influensalignende sykdom. Dette er på nivå med grensen for et utbrudd, opplyser Folkehelseinstituttet.

I region sør og vest ligger influensatallene over utbruddsgrensen, mens de tre øvrige regionene fortsatt ligger noe under.Det er influensavirus A (H3N2) som dominerer. Folkehelseinstituttet venter en fortsatt økning i ukene framover.

Siden midten av desember har tilfeller av laboratoriebekreftet influensa økt markant. Virus er påvist i hele landet, men forekomsten var forrige uke høyest noen steder på Sør— og Vestlandet.

— Det haster nå med å la seg vaksinere mot sesonginfluensa. Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene, opplyser Folkehelseinstituttet.