Den ene kvinnen ble i mars 2010 funnet død utenfor bygningen der hun bodde. Den andre kvinnen ble funnet død i sin egen leilighet i april 2010. Da var det to-tre uker siden noen hadde sett henne.

— Saken gjelder to sterkt pleie- og hjelpetrengende kvinner som ikke fikk den hjelpen av kommunen som de hadde krav på og behov for, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt.

Politiet har etter påtalebegjæring fra Statens helsetilsyn gitt forelegget på 500.000 kroner til Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo for brudd på kravet til forsvarlig organisering av helsetjenestene.

Bydelen har en frist på fem dager til å avgjøre om forelegget skal vedtas.

— Vi vil gå gjennom forelegget med kommuneadvokaten og komme med et svar innen fristen, opplyser bydelsdirektør Lasse Østmark til NTB.