«Arbeidet med feministisk selvforsvar må videreføres, da dette avler mer aktivitet, og er et godt utgangspunkt for å verve flere medlemmer, heter det i Sosialistisk Ungdoms handlingsplan som ble vedtatt på landsmøtet i 2008.

I forbindelse med stortingsvalget i 2009 skulle kursene brukes til å nå ut til ungdommen, skriver Klassekampen.

«Det skal være et mål å ha flere lavterskel aktivitetstilbud, særlig feministisk selvforsvar, rett før og rett etter valget», står det i handlingsplanen.

Statssekretær Kirsti Bergstø i Barne— og likestillings- og inkluderingsdepartementet var leder i SU da handlingsplanen ble vedtatt. I en intern kursmanual skrevet av SU-nestleder Ebba Boye, er «vil du vite mer om SU» oppført som fast punkt på selvforsvarskursene.

Boye er styremedlem i Jenteforsvaret, som av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet før jul ble tildelt 154.000 kroner for å holde feministisk selvforsvarskurs i skolen.

SU-leder Olav Magnus Linge nekter for at selvforsvarskursene har blitt brukt til verving.

— Selvforsvarskurs har ingen vervefunksjon, faktisk har det en uttalt ikke-verve-funksjon. Det er nedlagt totalforbud mot å drive enhver form for partipolitikk eller ideologisk aktivitet under disse kursene. Jeg har aldri hørt om noen som har blitt vervet på et selvforsvarskurs, sier Linge.Heller ikke Boye mener kursene har vært redskap for å verve medlemmer til SU.