På tirsdagens møte i kontroll— og konstitusjonskomiteen kommer de to store opposisjonspartiene til å gå sammen om å kreve at hele regjeringen blir undersøkt i kjølvannet av Audun Lysbakkens (SV) avgang som barne-, likestillings- og inkluderingsminister mandag, skriver Aftenposten.

— Hvis det er riktig at det har foregått systematisk svikt over tid i Lysbakkens departement, bygger det opp under en mistanke om at det skjer systematisk feil knyttet til tilskuddsordninger i andre departementer, sier Frps Anders Anundsen til avisen. Han leder komiteen som har iverksatt granskingen av Lysbakken.

Anundsen vil på møtet tirsdag ta til orde for at komiteen sender et brev der de ber regjeringen gjennomføre en gransking av tilskuddsordningene i samtlige departementer som har slike ordninger.

Foreløpig er det for tidlig å si om det kan bli aktuelt å gjennomføre høringer om regjeringens generelle håndtering av bevilgningsregelverket.

Høyres Per-Kristian Foss bekrefter at Høyre stiller seg bak kravet om å gå gjennom tildelingen av midler i alle departementer. Riksrevisjonen kan være aktuell for å gjennomføre en slik gransking.— Riksrevisjonen er et kontrollorgan oppnevnt av Stortinget og kan gjennomføre en enkeltstående revisjon av tilskuddsordningene i alle departementene, sier Foss. Han mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) selv må på banen for å rydde opp, dersom en slik revisjon skulle avdekke regelbrudd i flere departementer.