• VITNET: Lars Gule, førsteamanuensis og filosof på Høhskolen i Oslo, var dagens siste forsvarervitne. FOTO: HÅVARD BJELLAND

«Jeg håper politiet har sjekket kofferten til Gule»

Breivik fikk refs av dommeren etter kommentar til sitt eget vitne.