At én eller begge organisasjonene bryter forhandlingene, er ett mulig utfall. At de bestemmer seg for å forhandle på tross av klar misnøye med statens opprinnelige tilbud, et annet.

— Det er også mulig at vi ikke konkluderer i kveld, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB.

Sammen med leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og organisasjonenes generalsekretærer skal hun diskutere veien videre på et møte klokken 21.

Tidligere på dagen hadde bondeorganisasjonenes forhandlingsutvalg drøftet situasjonen, og Bondelagets fylkesledere har også gjennomført en telefonkonferanse. Nationen har snakket med 15 av fylkeslederne, og 6 av dem anbefaler brudd.

Staten presenterte onsdag årets totale ramme i jordbruksforhandlingene. Den er på 900 millioner kroner.

— Det gir grunnlag for en inntektsøkning på 4,5 prosent, nesten 13.000 kroner per årsverk. Det er et meget godt tilbud, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell.

Bøndene mener imidlertid at 275 millioner av de 900 ikke hører hjemme i potten, fordi dette er penger som skal tilføres Landbrukets Utviklingsfond, og som dermed ikke får direkte innvirkning på bøndenes inntekter.

Avstanden mellom krav og tilbud er i øyeblikket på 1,6 milliarder kroner. Blir det brudd i forhandlingene, vil Stortinget vedta jordbruksoppgjøret uten organisasjonenes innvirkning.