Fremskrittspartiets nye innvandringspolitiske talsmann Morten Ø. Johansen har engasjert seg i saken til en 18-åring som kom til Norge fra Kosovo med moren og lillebroren som 13-åring, skriver Klassekampen.

— Jeg har hatt kontakt med ham i noen år. Rådgiveren min og jeg har gått igjennom saken, og vi mener han kvalifiserer til opphold hvis bare utlendingsmyndighetene hadde brukt det skjønnet de skal bruke innenfor regelverket, sier Morten Ø. Johansen til Klassekampen.

18-åringen og lillebroren tilhører en gruppe på rundt 400 barn som har opparbeidet seg tilknytning til riket etter endelig avslag på asylsøknaden.

Stortinget mente man skulle tilgodese barna da de i 2006 vedtok en forskrift som førte til at 470 personer fikk opphold. Flere stortingspolitikere, blant dem Heikki Holmås (SV) og Geir Bekkevold (KrF), mener UNE ikke har fulgt opp Stortingets intensjon, som var å gjøre dette til en permanent løsning.

Morten Ø. Johansen er enig og reagerer på at 18-åringens tilknytning til riket ikke tillegges vekt.