— Andelen som kjøper sex i Norge har gått ned etter at sexkjøploven ble innført, sier postdoktor Andreas Kotsadam ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

Han har undersøkt hvor mange som kjøpte sex i Norge før og etter sexkjøploven trådte i kraft 1. januar 2009. Han ser en markant nedgang:

I 2008, før sexkjøploven, svarte 10 prosent av nordmennene at en bekjent hadde kjøpt sex i løpet av de siste seks månedene.

I 2010, etter sexkjøpsloven, svarer 6 prosent at de har bekjente som har kjøpt sex i løpet av de siste månedene.

Forskerne har sammenlignet resultatet med en kontrollgruppe i Sverige, hvor sexkjøp har vært ulovlig siden 1999. Her ligger andelen som svarer at de har en bekjent som har kjøpt sex i løpet av de siste seks månedene stabilt på 4 prosent alle årene.

— Hvis man ser på hvor mange som kjøper sex i Norge, fungerer sexloven, sier Kotsadam.