Regelendringen trer i kraft fra og med i år. Den nye bestemmelsen innebærer at selskaper bare vil få fradrag for internrenter opp til et visst tak — 30 prosent av driftsresultat før avskrivninger (ebitda), skriver Dagens Næringsliv.

Avisens egne beregninger viser at et internasjonalt konsern som IKEA vil få en skattesmell på 44 millioner kroner dersom rentekostnader og resultat før skatt i 2012 legges til grunn.

— Det er for tidlig å si noe konkret om konsekvensene, opplyser kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen i IKEA Norge.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har pekt på dette som et viktig område for sine medlemsstater i årene som kommer. OECD slår i en rapport fra i fjor alarm om økt bruk av skattetilpasninger fra multinasjonale selskaper.

Professor og skatteekspert Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole mener det er uklart hvor effektivt regjeringens nye regler vil virke mot overskuddsflytting ut av Norge.

— Men hvis vi forutsetter at regelen virkelig biter, og at det ikke er noen tilpasningsmuligheter, så har selskapene begrenset mulighet til å føre overskudd ut av Norge. Da gjenstår det å gjøre mer for å begrense andre metoder for å flytte overskudd, for eksempel på området med internpriser og høye royaltysatser. Vi kan kanskje forvente mer aktivitet på den fronten, sier Schjelderup.