Ankesaken blir ikke behandlet denne uken, men muligens neste uke, opplyser Borgarting lagmannsrett til NTB.

Det betyr at mulla Krekar får bli i Oslo i minst én uke til. Oslo-politiet sier til Adresseavisen at det ikke er heldig.

— Vi mener han ikke skal være her, og slikt sett er det ikke heldig at han blir værende. Men samtidig er det viktig at denne saken blir behandlet ordentlig, sier politiinspektør Vegard Rødås i Oslo politidistrikt.

Tre dommere i lagmannsretten vil avgjøre politiets krav om tvangsforflytting av Krekar. Dommer Oddmund Svarteberg i Oslo tingrett konkluderte under tvil med at kravet, av hensyn til rikets sikkerhet, ikke var urimelig eller i strid med menneskerettighetene.

Svarteberg konkluderte imidlertid med at Krekar kunne oppholde seg i Oslo til ankesaken er avgjort.