Beslutningen om såkalt oppsettende virkning ble tatt av samme dommer som mandag konkluderte med at politiet har anledning til å tvangsflytte Krekar til Kyrksæterøra.

— Retten legger til grunn at det ikke vil ta lang tid før Borgarting lagmannsrett har tatt stilling til anken, skriver dommer Oddmund Svarteberg.

Han fortsetter med at det vil være en stor ulempe for Krekar dersom han nå skulle flytte til Kyrksæterøra før lagmannsretten har tatt stilling til anken, og senere får lagmannsrettens medhold.