• Nå etableres et eget selskap for å styrke beredskapen rundt kraftforsyningen. Bildet viser bygging av kraftledningen mellom Sima og Samnanger, den såkalte Hardangerledningen. Steinar Bygdås (t.v.)og Lars Aga i Statnett var ansvarlige for byggingen. FOTO: Geir Salvesen

PST: Russisk etteretning intensiverer overvåkning av norsk energivirksomhet

Norsk kraftindustri etablerer nå sitt eget «antispionasjeselskap».