Seks av ti bruker feriepengene til ferie

Vi bruker stadig mer av feriepengene og skattepengene vi får tilbake på å pusse opp boligen. Seks av ti bruker feriepengene på ferie, viser en ny undersøkelse.