Fritt fram for lærersjikane

Lærere hetses og mobbes stadig oftere av sine egne elever på internett. Men skolene står maktesløse.