Regjeringen bevilger mer til strømstøtte

Regjeringen gir 25 millioner kroner mer i strømstøtte til husholdningene. De 46 millionene som først ble bevilget, er alt disponert.