Troen på et mykere Norge

30 år har gått siden kvinnekamp og politisk engasjement var på topp. Hva har skjedd siden da? BT har snakket med to kvinner fra hver sin generasjon.