Verner kysten i nord

Området utenfor Vesterålen, det såkalte Nordland VII, og området som kalles Troms II skal vernes mot petroleumsaktivitet til 2010, går det fram av regjeringens forslag til forvaltningsplan.