Lofoten vernes helt

Farvannet vest for Lofoten blir vernet mot oljevirksomhet, men ikke de omstridte områdene i Barentshavet. Der blir det heller ikke noe krav om minsteavstand til land for å drive oljevirksomhet.