Flyselskap i rusnettverk

SAS og de andre flyselskapene i Norge har i flere år hatt et eget samarbeidsprosjekt for å forebygge rusmisbruk blant ansatte og hjelpe dem som får problemer.