Fryktar WTO-forhandlingane

Mismotet gneg i Magnar Lussand (Sp). Det meste av det han har kjempa for i lokalpolitikken vert fånyttes dersom Lars Sponheim i komande veke godtek WTO-politikken, meiner han.