Forskere får døren i ansiktet

Strenge innvandringsregler hindrer fri flyt av ideer over landegrensene. Utenlandske forskertalenter får døren i ansiktet av norske myndigheter.