Mor-barn-undersøkelsen ikke representativ

I gårsdagens BT skrev vi at 80 prosent av norske kvinner holder seg helt unna alkohol i løpet av svangerskapet.