Kriminaliteten sank i 2003

Foreløpige tall fra politiets straffesakregister viser at antall anmeldte forbrytelser i 2003 gikk ned med 10,1 prosent i forhold til året før.