Pasient døde etter nei til blodoverføring

Pasienten fikk beskjed om at risikoen for dødelig utgang av operasjonen var mye større uten blodoverføring, men takket likevel nei på grunn av religiøs overbevisning.