Audmjukar statsråden - utan konsekvensar

Både nåverande og tidlegare statsrådar seier til Bergens Tidende at dei aldri ville ha funne seg i ei slik audmjuking som det som nå blir Kristin Krohn Devold til del. Dei ville gått av.