- Urimelig god pensjonsordning

Stortingsrepresentantene Rune Skjælaaen (Sp) og Ranveig Frøiland (A) føler stort ubehag når noen begynner å snakke om deres egen pensjonsordning.