Nesten alle får bygge i strandsonen

Til nå i år har 25 personer søkt dispensasjon for å bygge i strandsonen i Bergen kommune. - Det gis altfor mange dispensasjoner i strandsonen, sier fylkesmiljøvernsjefen.