Truet Nokas-advokat med bot

Lagmann Daniel Lunde truet i formiddag advokat Marius Dietrichson med rettergangsbot.