15.800 nye barnehageplasser

Regjeringen bevilger 3,2 milliarder kroner mer til barnehager neste år. Samtidig heves maksprisen, tross løfter om det motsatte.