Vedtok nedleggelse av Union

Bedriftsforsamlingen i Norske Skog har vedtatt å legge ned papirfabrikken Union i Skien.