Kulturbudsjett med 1 milliard til kirkevedlikehold

Gamle og nye kirker er tiltenkt 1 milliard kroner til vedlikehold i 2006, går det fram av regjeringens forslag til budsjett i 2006 for Kultur- og kirkedepartementet.