Forsvaret vil granske egne rutiner

Karlsvik-saken fører til at Forsvaret kommer til å foreta en grundig gransking av egne kontrollrutiner.